Dlaczego warto wybrać usługę

utrzymania infrastruktury IT

Usługa Utrzymanie infrastruktury IT (Maintenance of IT infrastructure) bazuje na wiedzy i doświadczeniu światowej klasy ekspertów pracujących w firmie Integrators. Wiedza zdobyta podczas realizacji projektów dla największych firm na świecie z sektora finansowego oraz telekomunikacyjnego gwarantuje że dostarczymy najwyższej klasy usługę utrzymania sieci.

Usługa jest częścią wachlarza usług z obszaru IT dostarczanych przez firmę Integratrors. Dzięki temu zapewnimy naszym klientom szerokie spektrum rozwiązań i wsparcie zgodnie z najnowszymi trendami. W ramach usługi nie tylko dbamy o twoją infrastrukturę IT ale również pomagamy w doborze odpowiednich rozwiązań i zapewnimy dostęp do naszych ekspertów. To sprawia, że możesz zając się swoim biznesem a infrastrukturę IT pozostawić nam.

Utrzymania infrastruktury IT

Usługa

Cena/miesiąc
 • Aktywne urządzenia
 • Konsultacje techniczne
 • Zmiany konfiguracji
 • Wsparcie
 • Czas reakcji

ITCare15

5 999
 • 10-15
 • 1h/mies.
 • 2h/mies.
 • 5/8
 • 4h

ITCare30

9 999
 • 16-30
 • 2h/mies.
 • 4h/mies.
 • 5/8
 • 4h

ITCare100

15 999
 • 31 – 100
 • 5h/mies.
 • 10h/mies.
 • 24/7
 • 2h

ITCare100+

Wycena
 • 101 –
 • 10h/mies.
 • 20h/mies.
 • 24/7
 • 2h

Co otrzymujesz w ramach usługi

utrzymania infrastruktury IT

W ramach usługi Utrzymanie infrastruktury IT (Maintenance of IT infrastructure) otrzymujesz:

 • nadzór nad infrastrukturą IT w modelach 8/5, 24/7
 • narzędzia open source monitoringu usług takie jak Nagios, Cacti , OpenNMS , możliwe wdrożenie narzędzi komercyjnych zgodnie z oczekiwaniem za dodatkową opłatą
 • dostęp do ekspertów z branży IT
 • dostęp do doświadczenia zdobywanego w projektach IT o różnej skali i złożoności
 • gwarancje stabilności infrastruktury IT
 • audyt konfiguracji urządzeń sieciowych oraz rekomendacje działań naprawczych
 • wsparcie w procesach związanych z cyklem życia infrastruktury IT

Kluczowe korzyści:

 • gwarantowany nadzór nad infrastrukturą IT w modelach 8/5, 24/7
 • zwiększenie stabilności infrastruktury IT poprzez audyt konfiguracji jak również wprowadzenie zmian lub korekt zgodnie z najlepszymi praktykami
 • cykliczna analiza poprawności działania usług
 • cykliczne miesięczne raporty podsumowujące stan infrastruktury
 • rekomendacje działań naprawczych jak również cykliczne audyty konfiguracji
 • brak ukrytych kosztów

Co kryje się za kontraktem utrzymaniowym ?

Zarządzanie infrastrukturą IT to proces, który ma na celu zapewnienie stabilnego działania środowiska IT, znalezienie ewentualnych problemów i ich naprawa. W skład usługi wchodzą wstępna analiza poprawności działania infrastruktury, rekomendacja działań naprawczych oraz ciągłe monitorowanie poprawności funkcjonowania infrastruktury.

Co jest zaletą kontraktu utrzymaniowego ?

Dzięki kontraktowi serwisowemu masz możliwość dostępu do wysoko wykfalifikowanej kadry ekspertów, którzy zagwarantują że Twoja infrastruktura IT będzie utrzymywana i będzie się rozwijała zgodnie z najnowszymi trendami. Tego typu podejście pozwoli optymalnie wydatkować środki przeznaczone na IT przy jednoczesnym zapewnieniu stabilności środowiska. Spowoduje to że w dłuższej perspektywie firma będzie mogła reinwestować zaoszczędzone środki i skupić się na głównych obszarach swojej działalności.

Jak czasochłonne jest utrzymanie infrastruktury IT ?

Utrzymanie i rozwój infrastruktury IT nie jest jednorazową operacją, ale ciągłym procesem, który jest mocno zintegrowany z procesami biznesowymi. Infrastrukturę IT możemy porównać do systemu nerwowego i każda nawet najdrobniejsza anomalia w jego działaniu może pociągnąć za sobą katastrofalne skutki.

Czasochłonność procesu utrzymania i rozwoju jest odwrotnie proporcjonalna do czasu potrzebnego do wdrożenia poprawnych i zgodnych z najlepszymi praktykami procesów utrzymaniowych. Kontrakt serwisowy zapewniania wdrożenie najlepszych praktyk a zatem minimalizacje czasochłonności i kosztów.

Dla jakich firm jest przeznaczona ta usługa ?

Kontrakt serwisowy firmy Integrators jest odpowiedni dla firm i agencji rządowych każdej wielkości. Jest to rozwiązanie zarówno dla małych firm, w których mamy do 100 pracowników, jak i dużych przedsiębiorstw z wieloma oddziałami.